MCU logo Fundamental Library RUS

ENG

FL Electronic Catalog FL editions by subject New arrivals FL readers online account FL digital bibliographic reference RSS-channels About website Online statistics

Full bibliographic description

Bibliographic descriptionCopies of edition by storage logograms
, .
[] / . .  // . : ". . ". 2015. 2 (18) 2015. . 128132. . .: CzIowiek w relacji do zwierzat, roslin i maszyn w kulturze : [collective monograph] : v 2 . / red. naukowy U. Tymenetska-Suchanek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2014. [848 s.] = , : [. .] : 2 . / . . .  -. : - -, 2014. [848 .].

20.1 + 83.3(4)64

Authors: ,

Keywords: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Select

Electronic copy: Download (1.0 MByte)

SOURCE:

. : ". . " : [ ]. 2 (18) 2015 / . . . - ; . : . .  [ .]. ., 2015. . ҭ: ; 5 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; ; 3 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 1 .
Full descriptionSelect

Edition borrowed, times: 27

Electronic copy: Download (1.0 MByte). Edition downloaded, times: 19
LogogramNo of copiesNo of copies available
11
11
22
11
11
22
TOTAL88

© MCU, 2008–2021